info@mevrouw-ans.nl
 
mevrouw ans =  antonella (ans) voorthuijsen-sminia, geboren (1961) en getogen in amsterdam,
nu woonachtig in het prachtige noord-friesland, vlakbij de waddendijk
 
ik werk als beeldend vormgever en als vertaler engels/duits-nederlands
 
Mijn beeldende werk richt zich voornamelijk op experimenten met werk op papier in allerlei technieken: linosnedes en andere (mono)printtechnieken, tekeningen in potlood, pastelkrijt en inkt, schilderingen met acrylverf, en afbeeldingen uit tijdschriften en boeken
Daaruit ontstaan collages, vaak in series

 

kunstenaars die ik bewonder zijn o.a. dadaïste hannah höch, kurt schwitters, lucienny day, ruth van beek, cécile perra, sonia delaunay, robert rauschenberg, katrien de blauwer, lubna chowdhary, leigh wells en romare bearden
 
lid AKKV

(impressie van de ‘Maria’-tentoonstelling in het Comenius Museum 2018/19)

onderzoek
and the people bowed and prayed to the neon god they made
and the sound flashed out its warning in the words that it was forming
and the signs said the words of the prophets are written on the subway walls
and tenement halls and whispered in the sounds of silence – simon and garfunkel
 
naast het werken met beelden en taal onderzoek ik maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen rondom de vraag: komt het met de wereld  en de mensheid nog goed?
 
het antwoord is: nee en ja 
 
de laatste decennia heb ik – naast de bijbel – regelmatig ‘1984’ van george orwell en ‘brave new world‘ van aldous huxley herlezen. deze twee schrijvers waren ‘in the know‘. op dit moment vallen de in hun boeken voorspelde ontwikkelingen steeds meer samen met het in de bijbel voorzegde eindtijdscenario van de antichristelijke dictatuur van een kunstmatige intelligentie – of moeten we wachten tot onze (milieu)problemen worden opgelost middels een ‘buitenaardse’ redding door ancient aliens?
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen – mattheüs 24:24 
 
the Artifical intelligence God
 
dat de bijbel veel te zeggen heeft over – en ver vooruitloopt op – de wetenschap begint steeds duidelijker te worden
 
wie had kunnen denken dat nu pas, in de 21e eeuw, een aantal bijbelse noties te begrijpen zouden zijn:
 
– alles bestaat uit energie; de  kwantummechanica leert ons dat de allerkleinste deeltjes (moleculen, atomen, elektronen, protonen en neutronen) golven van energie zijn; materie is dus in feite verdichte energie;  energie heeft een frequentie en vibratie. 
door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van god zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is – hebreeën 11:3
 
 God sprak de wereld tot bestaan – god zeide: daar zij licht! en daar werd licht  genesis 1:3
there was chaos and darkness and god spoke his word into it and when that sound frequency hit that chaos it organised it into matter
 
ons heelal bestaat in alle onderdelen uit gestolde scheppingswoorden – hans moolenburgh sr, arts
 
 dat het leven (dna enz.) in het bloed zit, staat al in leviticus 17:11: want de ziel van het vlees is in het bloed
 
en andere interessante uitspraken en youtube-video’s over deze onderwerpen:
 
I KNOW THEY’VE BUILT THESE SLIDES, THESE BLOCKS INTO OUR MIND AND THEY’VE TOLD US IT’S SCIENCE VERSUS RELIGION. BUT THEY ARE NOT MUTUALLY EXCLUSIVE. IN FACT SCIENCE PROVES RELIGION. THE PROBLEM IS THAT THE HOLY SCRIPTURES WERE SO FAR AHEAD OF WHERE WE WERE SCIENTIFICALLY THAT WE COULDN’T UNDERSTAND THEM. BUT WE’RE HERE NOW AND SCIENCE IS CATCHING UP TO THE HOLY BIBLE. AND THE QUANTUM PHYSYCISTS ARE DISCOVERING THAT OTHER DIMENSIONS ‘SPIRITUAL REALMS’ ARE ABSOLUTELY REAL. AND THERE IS A NATURAL PROCESS OF SEPARATION
 
when physicists talk about other dimensions that is the exact same thing as when religious people talk about the spiritual realms
 
it’s not outer space or ancient aliens (coming to rescue humanity), it’s interdimensional – we’re living in overlaying dimensions  xtremerealitycheck.com
 
if you want to know the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration – nikola tesla
 
stars are pulsing with frequencies, vibration and energy
FRUITVLIEGJES
giraffen
 
Sinds de mensen niet meer geloven in God, geloven ze in alles – g.k. chesterton
 
de moderne tijd, die min of meer het idee van een goddelijke wetgever verwerpt, heeft toch geprobeerd om de ideeën van moreel goed en kwaad te behouden, niet merkend dat, in het aan de kant zetten van God, zij ook de voorwaarden voor betekenisvolheid van moreel goed en kwaad heeft afgeschaft – richard taylor
 
u heeft ons voor uzelf geschapen, o heer, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in u augustinus
 
de oplossing: jesus army
overzicht vertalingen
 
2015 dts/nl leben in der naherwartung (Leven in de verwachting van zijn komst) van norbert lieth, uitgeverij de middernachtsroep
bijbelse theologie in het licht van jezus’ wederkomst
 
2013 eng/nl a praying life (een leven van gebed – hoe zoek je gods leiding in een wereld vol afleiding) van paul miller, uitgeverij van wijnen
‘eerlijk, realistisch, volwassen, wijs, diepgaand. van harte aanbevolen’, j.i. packer, emeritus hoogleraar systematische en historische theologie aan het regent college, vancouver, canada
 
2011 does suffering make sense (waarde en waardigheid van het menselijk lijden) van russell shaw, uitgeverij stichting de boog
de amerikaanse priester russell shaw geeft in deze indringende, meelevende overdenking een christelijke visie op het lijden, in de wereld en van de individuele mens. daarbij baseert hij zich o.a. op de uitgangspunten van c.s. lewis
 
2010 correctie vertaling eng/nl good news, bad news, evangelization, conversion and the crisis of faith  (evangelisatie en bekering) van c. john mccloskey, pr. en en russell shaw, uitgeverij stichting de boog
 
2010-2013 dts/nl artikelen israel today/heute
artikelen op het gebied van politiek, geschiedenis en christelijke theologie
 
2009 dts/nl der judasbrief (de judasbrief) van norbert lieth, uitgeverij de middernachtsroep
de judasbrief vormt een dringend appel van god aan ons en weerspiegelt vermoedelijk de situatie op aarde vlak voor de apocalyps

 

voor meer details zie mijn linked-in-pagina